Realizačný projekt domu

24.01.2022

Realizačný projekt domu sa často označuje prívlastkom podrobný. A to presne zodpovedá označeniu toho, v čom má oproti bežnému projektu rodinného domu či akejkoľvek komerčnej stavby navrch. Obsahuje totiž výkresy vo väčšej mierke a časti ako výkazy výrobkov (okien, tehál, krovu, strešnej krytiny či komínu). Nájdete v ňom aj výpisy podláh a vrstiev. Jednoducho povedané, všetky detaily, ktoré potrebujete na realizáciu stavby.

V čom sa líši realizačný projekt od projektu na stavebné povolenie?

Ako už vypovedá samotný názov projektu, vypracovaná dokumentácia slúži najmä na samotnú realizáciu stavby. Rovnako ako aj projektová dokumentácia pre stavebné povolenie sa predkladá stavebnému úradu, ktorému ozrejmuje jednotlivé detaily. 

V projekte sa podrobne riešia jednotlivé konštrukcie, ich styky a skladby, nadväznosť jednotlivých profesií, ale aj trasovanie rozvodov a ich prípadných konfliktov vo vnútri objektu. V dokumentácii je podrobne zakreslený výkres krovu, spolu s výkazmi výmer a kusovníkmi materiálov. Pozornosť sa zameriava aj na rozpočet stavby, ktorý je v konečnom dôsledku porovnateľný s cenovými ponukami realizačných firiem. 

V realizačnom projekte sú riešené otázky, ktoré sa objavujú počas výstavby. Tým pádom sa predíde prestojom na stavbe počas výstavby, resp. nevhodne zvoleným postupom. 

TIP OD NAŠICH ARCHITEKTOV: Investor tak aj napriek vstupnej cene realizačného projektu, môže predísť zbytočnému preplácaniu stavby, napríklad z dôvodu nevhodne zvoleného postupu, alebo chybám na strane stavebníka, ktorý vychádza z projektu pre stavebné povolenie.

Čo obsahuje realizačný projekt navyše?

Výkaz výmer okien, dverí, klampiarske a zámočnícke práce, presná kalkulácia stavby-rozpočet. Projekt zahŕňa výkresy výstuh ŽB prvkov, vrátane ich špecifikácie a statické detaily napojenia jednotlivých prvkov. Vybrané konštrukčné detaily stavby.


Máte podobnú skúsenosť, nápad alebo problém s rozhodovaním sa? Dajte nám o tom vedieť.  

Máte na nás otázky?

Kontaktujte nás a my vám radi pomôžeme s akýmkoľvek problémom.