Inžiniering: Inžinierska činnosť  v stavebníctve

24.01.2022

V inžinierskej činnosti - inžiniering sa snažíme ponúknuť také služby, aby ste boli odbremenení od čo najväčšieho množstva úkonov, ktoré sú potrebné na zvládnutie investičného zámeru.

Našim klientom ponúkame komplexné služby, aby boli odbremenení od väčšiny úkonov, ktoré je potrebné absolvovať pre účely investičného zámeru. Zverením inžinieringu nám, predídete zbytočnému navýšeniu nákladov počas projektovej a realizačnej fázy. 

Čas, ktorý by ste investovali do zbierania informácií o jednotlivých krokoch, je lepšie investovať do stavebných príprav stavby. Zastúpenie v spomínaných veciach Vám umožní sústrediť sa na neskoršiu realizáciu stavby. Rovnako ušetríte podstatné množstvo času, nakoľko vieme efektívne riešiť jednotlivé časti potrebné pre prípravu úkonov.


INŽINIERING - NAŠA PONUKA SLUŽIEB:

  • Zmluvy pre pripojenie na inžinierske siete
  • Zastupovanie investora pri jednaní s tretími osobami (stavenný úrad, projektant, dodávateľ a pod.)
  • Vybavenie úemného rozhodnutia, stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia
  • Legalizáciu stavby, búracie povolenia
  • Zabezpečenie stavebného dozoru
  • Prejednanie investičného zámeru s dotknutými osobami/inštitúciami


Máte podobnú skúsenosť, nápad alebo problém s rozhodovaním sa? Dajte nám o tom vedieť.   

Máte na nás otázky?

Kontaktujte nás a my vám radi pomôžeme s akýmkoľvek problémom.