Najčastejšie otázky od vás, našich milých klientov

10.01.2022

  • Aká je cena projektu rodinného domu?

Cena projektu rodinného domu je posudzovaná vždy individuálne, vzhľadom na veľkosť a komplikovanosť navrhovanej stavby. Váš projekt si môžete u nás nechať bezplatne neceniť. Stačí poslať váš dopyt emailom alebo nás kontaktovať telefonicky.

  • Aké podklady sú potrebné pre začiatok architektonickej štúdie?

1. Výškopis a polohopis pozemku v digitálnej forme *.dwg. so zakreslením inžinierskych sietí. Pokiaľ sa jedná o pozemok v zástavbe, je potrebné aj zameranie vonkajších obrysov existujúcich a susedných budov.

2. Územnoplánovacia informácia (UPI), resp. informácia o miestnych regulatívoch (index zastavanosti, podlažnosť, výška stavby, odstupy od susedných pozemkov, atď.)

3. Fotodokumentácia pozemku

4. Geologický prieskum (môže byť potrebný pri návrhu zakladania stavieb)

  • Načo je projekt skutkového stavu?

Pred rekonštrukciou je potrebné vyhotoviť projekt skutkového stavu (zameranie a zakreslenie existujúcej stavby) v prípade, ak nie je k dispozícii projektová dokumentácia v elektronickej verzii.

  • Čo všetko obsahuje projekt k stavebnému povoleniu?

Nájdete tu > >  Projektová dokumentácia k žiadosti o stavebné povolenie 

  • Bolo by možné vidieť už vaše zrealizované projekty?

Samotná návšteva zrealizovanej stavby nie je možná, z dôvodu ochrany osobných údajov klientov. Avšak sú k dispozícii fotografie zrealizovaných projektov s popisom a vizualizácie odrážajúce realitu.

  • Je možná konzultácia?

Samozrejme, stačí nás kontaktovať a radi sa dohodneme na spoločnom termíne.

  • Zabezpečujete aj výstavbu rodinných domov?

Áno, realizujeme aj výstavbu našich projektov, cez našich subdodávateľov, s ktorými dlhodobo spolupracujeme a pri celej realizácii vykonávame autorský dozor.

  • Viete aj zrealizovať navrhnutý interiér ?

Áno, celý interiér sa realizuje podľa návrhu, od výroby navrhovaného nábytku až po obstaranie interiérových doplnkov.

  • Chcem návrh interiéru, aký je postup?

1. Prostredníctvom kontaktného formulára nám pošlete požiadavky na návrh, ideálne s pôdorysmi a fotkami existujúceho stavu.

2. Na základe údajov z kontaktného formulára vám zašleme nezáväznú cenovú ponuku.

3. Nasleduje osobné stretnutie u nás v ateliéri, kde prejdeme položky z cenovej ponuky a ukážeme spôsob práce. Po akceptácii ponuky vám pošleme záväznú ponuku s harmonogramom a zálohovou faktúrou.

4. Po objednávke zaradíme projekt do harmonogramu. Termín začiatku prác na projekte môže byť 4 - 12 týždňov podľa aktuálnej vyťaženosti architektov.

Máte na nás otázky?

Kontaktujte nás a my vám radi pomôžeme s akýmkoľvek problémom.