Prečo potrebujem architektonickú štúdiu?

24.01.2022

Architektonická štúdia je základný projekt vašej zamýšľanej stavby. Poskytne Vám predstavu o celkovej veľkosti objektu, jeho umiestnení na pozemku, orientácii na svetové strany a príp. napojení na inžinierske siete. Ak stále váhate, či ju potrebujete, alebo nie, prečítajte si našich pár tipov, ktoré sú jednoznačne za.

Mám si nechať vypracovať architektonickú štúdiu?

Architektonická štúdia je dôležitým krokom, nadväzujúcim pre projekt stavebného povolenia. Klient si spolu s architektom určí optimálne riešenia pre vybranú lokalitu. Klient sa týmto stáva spoluautorom návrhu. Konkrétne riešenia sa myslia pre urbanistickú, architektonickú, výtvarnú časť a neviem ešte akú časť..........doplň. V prípade, že klient nemá ucelené predstavy o budúcom objekte, architekt mu navrhuje riešenia, ktoré sa postupne zapracujú do klientových predstáv.

Architektonická štúdia od nás

Výhody, prečo by ste si mali dať spraviť architektonickú štúdiu v našom ateliéri, je predovšetkým tímová práca. V ateliéri pracujú špecialisti na jednotlivé profesie, ktoré je potrebné v architektonickej štúdii riešiť.


PREČÍTAJTE SI TIEŽ:   >> Architektonická štúdia <<


Postup pri tvorbe architektonickej štúdie

Štruktúrovaný postup pri tvorbe architektonickej štúdie je nasledovný. Od klienta získavame čo najviac informácií, ktoré budú kľúčové pri budovaní architektonickej štúdie. Spolu s informáciami od klienta, zisťujeme dôležité informácie od stavebného úradu, ale aj výskyt inžinierskych sietí na parcele stavebného zámeru, resp. ďalšie informácie, ktoré považujeme za zásadné. Všetky, a nie len tieto, informácie sú kľúčové pri návrhu objektu.

Po vypracovaní a zakomponovaní parametrov a požiadaviek sa klientovi predkladá prvotný koncepčný návrh, pri ktorom sa prekonzultujú jednotlivé body a dohodnú sa zmeny v koncepte. 

Počet zmien a pripomienkových kôl je ukotvených v zmluve, aby obe strany predišli prípadným nedorozumeniam.

Architektonická štúdia je základom pre vypracovanie dobrého projektu pre stavebné povolenie. Zverte ju preto do rúk odborníkom so skúsenosťami. Pozrite si naše PORTFÓLIO a prezrite si zaujímavé stavby, na ktoré sme vypracovávali rôznorodé architektonické štúdie.

Máte na nás otázky?

Kontaktujte nás a my vám radi pomôžeme s akýmkoľvek problémom.